YÖNETİM KURULU

 AĞIN KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

22.01.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Seçilen Üyeler


YÖNETİM KURULU 

1-) Başkan: Mehmet ASLAN

2-) Başkan Yardımcısı: Cahit BALLIOĞLU

3-) Genel Sekreter: Selahattin DOYDU  

4-) Muhasip Üye: Yahya YILMAZ

5-) Demirbaş Üye: İbrahim KARNAK

6-) Üye: Selami ERCAN

7-) Üye: Haluk GÜL 

8-) Üye: Mehmet GÜL

9-) Üye: Yavuz ÖZER


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1-) Üye: Uğur AKBAŞ

2-) Üye: Yaşar DİNKÇİ

3-) Üye: Nakşi KARAKAŞ

4-) Üye: Talha ÖZER

 5-) Üye: Fatih ÖZDEN

6-) Üye: Ahmet Zeki BAŞKAYA

7-) Üye: Lokman Yıldırım

8-) Üye: Ahmet AYDEMİR

9-) Üye: Efraim KAYA


DENETLEME KURULU ÜYELERİ

1-) İlhami DEMİREL

2-) Naim ÖZDİL 

3-) Hakan ÖZPEK


DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

1-) Yusuf ÇELİK

8-) Mehmet AYDEMİR

3-) Fatih ERGÜL

 
İstanbul Ağın Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Molla Gürani Mah. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sokak Şöhret 1 Apt. No:25/2 Aksaray İstanbul